سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۱۵

قوانین و مقررات تجارت


قانون تجارت الکترونیکی برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۳۰
قانون استخدام کشوری برای دانلود، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۲۹
قانون برگزاری مناقصات برای دانلود، اینجا کلیک کنید زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۲۸
اصول و قوانین بیمه برای دانلود، اینجا کلیک کنید زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۸ ساعت ۱۵:۲۷
1 2