سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۴

گزارش های اقتصادی


لزوم اصلاح قوانین، مقررات و ساختارهای اجرایی غیرهمسو با اهداف اقتصاد مقاومتی برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۴/۱/۲۴ ساعت ۱۲:۲۴
چند کتاب خوب برای مطالعه در ایام عید برای دریافت این فایل، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۵
جمع بندي نخستين كنفرانس اقتصاد ايران برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۹ ساعت ۱۲:۲۵
اندیشه های گری همل برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۶ ساعت ۱۱:۰۱
خوراك طیور – ویژگی ها و روش هاي آزمون برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۲ ساعت ۱۸:۳۲
جنگل استراتژیک برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۲ ساعت ۱۸:۳۱
آینده جهان از پنجره داووس 2015 برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۵
شبکه توزیع و فروشگاههای زنجیره ای برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
آینده مدیریت - گری همل برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۱
لایحه رفع موانع تولید در رقابت پذیری برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۷
1 2 3 4 5 6