سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۳۶

گزارش های اقتصادی


آیین نامه کنترل و نظارت بهداشت عمومی برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۳۴
ابعاد ضد رقابتی ارکان حکومت برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۳۳
خلاصه كتاب رقص تغيير برای دریافت این خلاصه کتاب، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ساعت ۰۸:۴۶
گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای دریافت این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۷ ساعت ۰۷:۵۹
تفکر هدفمند با تکنیک دوبونو شش کلاه تفکر برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۷ ساعت ۰۷:۵۳
آزادی کسب و کار در اقتصاد ایران برای مشاهده این گزارش، اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲ ساعت ۱۴:۱۵
تاثیر توافق ژنو بر فضای کسب و کار ایران برای مشاهده این گزارش اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲ ساعت ۱۴:۱۰
حمایت از سرمایه گذاران برای مشاهده این گزارش اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۱۱/۲ ساعت ۱۴:۰۹
آسیب شناسی مرحله اول و بررسی برخی ابعاد اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها با تأکید بر بخش صنعت برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید. زمان درج خبر: ۱۳۹۳/۴/۳۰ ساعت ۱۷:۲۷
1 2 3 4 5 6