سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۹

لیست کتب منتشر شده و موجود در انجمن

1393/3/25

  • کنترل آلودگی ها و مایکوتوکسین ها در خوراک

             مولف: عزیزا... کمال زاده

 

  • آئین کار تغذیه بهینه دام

            مترجم: پیمان ذوالفقاریان، مازیار تقوی، محمدرضا کوه کن نژاد

 

  • اصول نمونه برداری از خوراک دام

             مترجم: پیمان ذوالفقاریان، محمدرضا کوه کن نژاد

 

  • مصرف آب در پرورش طیور

           مولف: علیرضا خواجه

 

  • مجموعه قوانین و مقررات نگهداری، پرورش و بهداشت دام

               مولف: علیرضا قمریان

 

  • اصول استانداردها و ویژگی های خوراک دام، طیور و آبزیان

              مولف: پیمان ذوالفقاریان