سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۶

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم

1396/6/28

 به پیوست فایل "بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم "که توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه گردیده است جهت بهره برداري ارسال میگردد.