دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۱

عملکرد وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهم

1396/6/28

به پیوست فایل "بررسی عملکرد وزارت جهاد كشاورزي در دولت یازدهم "كه توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه گردیده است جهت بهره برداري و مطالعه دقيق ارسال میگردد.