سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۴

استراتژی شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران

1396/6/29

استراتژی شورای هماهنگی کدکس غذایی ایران در تدوین استراتژیهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی.

برای دریافت فایل PDF، اینجا کلیک نمایید.