جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۱

عضویت انجمن صنایع خوراک دام در "پلت فرم ایمنی تغذیه سازمان فائو"

1396/9/11

 
عضویت انجمن صنايع خوراک دام، طيور و آبزيان ایران در "پلت فرم ایمنی تغذیه سازمان فائو"(سازمان خوارو بار كشاورزي سازمان ملل متحد) مورد تاييد و تصويب قرار گرفت. با عضويت در اين پلت فرم ضمن افزايش قدرت چانه زني دانشمندان كشورمان، كارشناسان و محققان ايراني ميتوانند طرح ها و پيشنهاداتشان را با محوريت توسعه صنعت خوراك دام ايران در منطقه و سطح بين الملل مطرح نمايند.
 
پلت فرم ایمنی تغذیه چیست؟
 
پلت فرم ایمنی جهانی خوراک دام یک مکانیسم مبادله اطلاعات و دانش به منظور تولید، جمع آوری و ارائه طیف گسترده ای از اطلاعات و دانش در مورد ایمنی خوراک دام از منابع متعدد معتبر در سراسر جهان می باشد.
 
با ایجاد این پلت فرم، کلیه دست اندرکاران و فعالین مرتبط با زنجیره خوراک دام در بخش دولتی و بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی كه عضو اين پلت فرم هستند با یکدیگر جهت پيشرفت و رونق صنعت خوراك دام جهان همراه می شوند.
 
همچنين تمامی اعضاي این گروه میتوانند با ارسال نشریات، قوانین، اخبار و سایر موارد مرتبط با صنعت خوراك دام كشورشان، به محتوا و پيشرفت اين صنعت در كشور و منطقه تحت فعاليتشان کمک کنند.
 
ضمن اينكه از طریق اين پلت فرم می توان با تئورسين هاي مطرح اقتصاد دامپروري و خوراك دام جهان و همچنین سازمان ها و موسساتی که در زمینه ایمنی خوراک دام فعالیت می کنند، ارتباط و دسترسی مستقيم داشت.
 
و در نهايت این پلت فرم، محصولی از مشارکت چند جانبۀ ایمنی خوراک دام و هماهنگ شده توسط سازمان فائو می باشد تا مشاركت و سهم همه شرکاي تجاري در اين صنعت و همچنين اعضايش را مورد تأیید قرار دهد.