سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵

ملاقات رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران و رییس بخش بازرگانی سفارت بریتانیا در ایران

1397/7/21

در این جلسه آقای مجید قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران با کیت ولینگز، رییس بخش بازرگانی سفارت بریتانیا در ایران به بحث و تبادل نظر پیرامون بررسی راههای افزایش مناسبات تجاری در بخش صنعت خوراک دام و صنعت دامپروری دو کشور پرداختند. همچنین این جلسه بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و توییتر نیز داشته است. Dept.Int.Trade.Mena