سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۳۵

معرفى سامانه شناسایی و پایش قوانین و مقررات

1399/4/19

سامانه شناسایی و پایش قوانین و مقررات فسادزا و مخل کسب و کار جهت بهره برداری   فعالین اقتصادی
 
آدرس لینک: 
http://bdr.chambertrust.ir