چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۲۴

دانلود رایگان کتاب بازار خوراک دام ایران 2022

1401/6/25

رشد و توسعه جوامع بشری تنها در قالب کالبدی سالم برای فرد فرد جامعه امکان پذیر خواهد شد و این مهم زمانی قابل وصول و حصول خواهد شد که هر حلقه زنجیره تامین غذای انسانی به درستی تعریف و هر یک عملکرد قابل قبول خویش را داشته باشد. تامین پروتئین به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش غذا وظیفه ای است که در عهده دامپروی و آبزی پروری قرار گرفته و از اینرو نقش ایشان به نقشی پررنگ در سلامت جامعه تبدیل گشته است. خود پیداست سلامت آحاد جامعه منوط به سلامت حیوانات اهلی و آبزیانی است که مورد مصرف انسان و سلامت آنان هم مرهون سلامت خوراکی است که مصرف می‌کنند و سلامت این مسیر از آغاز تا پایان زمانی تامین می‌شود که با استفاده از دانش و فناوری روز (تغذیه و پرورش دام، طیور و آبزیان) فراهم گردد. نشر آمار و اطلاعات علمی و تجاری از ابزار مهم نیل به سوی توسعه پایدار و صنعتی پیشرفته خواهد بود و تبادل به موقع اطلاعات صحیح ضمن ابراز چهره واقعی کشور جمهوری اسلامی ایران در بیان توانمندی های خویش به ویژه در حوزه پرورش دام و آبزیان، امکانات مناسبی برای متخصصین و مدیران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند تا در تحلیل و تعیین سیاستهای بنگاه های اقتصادی با برنامه هایی با انحراف کمتر به جهت اهداف خویش حرکت نمایند. بدیهی است تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان -به عنوان مهمترین حلقه زنجیره تامین پروتیین- با بهره برداری از فناوی های نوین و دانش روز رسالت بزرگی در افزایش بهره وری داشته و نقش ایشان در اتمسفر اقتصاد کشاورزی (دامپروری و آبزی پروری) جهت بین المللی شدن پررنگ تر خواهد شد. کتاب حاضر نیز که به زبان انگلیسی و به کوشش انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تهیه شده است، می‌تواند راهگشای خوبی برای این مسیر باشد. امیدوارم این نحوه برخورد با مسائل و پدیده های گوناگون اقتصادی و به ویژه کشاورزی نصب العین کلیه راهروان و فعالان اقتصادی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه عمودی در صنعت پروتیین حیوانی قرار گیرد.
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                              مجید موافق قدیری 
                                                                                                                                                                                                                              رییس انجمن صنایع خوراک دام ایران