یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۵

گزارش آماری خوراک دام جهان 2022

1401/7/13

گزارش آماری خوراک دام جهان 2022 مشتمل بر:

- 10 کشور برتر تولیدکننده خوراک دام در سال 2021

- میزان تولید خوراک دام در خاورمیانه در سال 2021

- میزان تولید خوراک دام در جهان در سال 2021 بر اساس قاره و منطقه

- میزان تولید خوراک طیور تخم گذار در جهان در سال 2021 بر اساس قاره و منطقه

- میزان تولید خوراک طیور گوشتی در جهان در سال 2021 بر اساس قاره و منطقه

- میزان تولید خوراک دام شیری در جهان در سال 2021 بر اساس قاره و منطقه

- میزان تولید خوراک دام پرواری در جهان در سال 2021 بر اساس قاره و منطقه

- میزان تولید خوراک آبزیان در جهان در سال 2021 بر اساس قاره و منطقه

- میزان تولید غذای حیوانات خانگی در جهان در سال 2021 بر اساس قاره و منطقه

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید.