یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۴۵

انعقاد تفاهم نامه همکاری انجمن با سازمان دامپزشکی کشور

1401/10/8

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان دامپزشکی کشور جهت ساماندهــی بهداشتی کارخانجات مکمل، کنســـانتره و خوراک دام، طیور و آبزیان
30 آذر 1401