یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۲۹

کتاب برنامه استراتژیک پنج ساله و برنامه یک ساله عملیاتی انجمن صنایع خوراک دام

1396/5/23

کتاب برنامه استراتژیک پنج ساله و برنامه یک ساله عملیاتی انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آیزیان ایران در مراسمی رسمی، با حضور مقامات کشوری رونمایی شد.