دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۴

کارخانجـات تولیدکننده خــوراک دام، طیـــــور و آبزیـــــــان "دارنده کد IR" (مهرماه 1401)

1396/8/23

سپاهان دانه پارسیان

گهردانه شرق آمل بهدانه طبرستان / میران شرکت دانه پاک خزر / ساوانا كلهردانه جنوب

 

 

 

 

 

فرا دانه

آویژه دارو کیوان مرغ پرطلای مهاباد خوراک پرداز هزاردشت دانه داران توس

 

 

 

 

 

ستاره کیان بیرجند دان و علوفه شرق اروم گوهردانه / مرغ دهکده کیمیا دان تربت گرگان و دشت

 

 

 

 

 

مکمل سازی هشتگرد البرز دام دارو (البرز دان) بیضاء 21 تعاونی 199لردگان غرب دانه آبیدار زاگرس / گروه غرب دانه

 

 

 

 

 

خوراک دام و آبزیان مازندران

دردانه رضوی

کیمیاگران تغذیه

کودیس خوراک پارس

مجتمع کارنجات سوربن شمال

آرینا رشد شمال

خوراک آبزیان لجوَر

بهین رشد قوچان

رامان (آبزیستان)

بهدانه شمال

     
پگاه جهان نما گیلک دانه نوید