پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰

ملاقات رییس انجمن صنایع خوراک دام با معاون اول محترم رییس جمهور

1399/11/22

مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران جهت طرح برخی موضوعات صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان با آقای دکتر جهانگیری معا‌ون اول محترم رییس جمهور ملاقات کردند. در این ملاقات که امروز سه شنبه 21 بهمن 1399 انجام شد، موارد ذیل طرح گردید:
1- ممنوعیت تولید خوراک در واحدهای غیرمجاز و پرورش دام، طیور و آبزیان با هدف افزایش کمی و کیفی محصولات پروتئینی و البته ارتقاء خوداتکایی کشور.
2- تامین بودجه یکصد میلیارد تومانی سهم دولت در صندوق ملی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در کارخانجات خوراک دام ایران.
3- تخصیص و تامین به موقع نهاده های دامی به کارخانجات خوراک در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور.
4- اولویت واردات نهاده های دامی به کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و‌ مصرف آن تا سقف پروانه بهره برداری با هدف افزایش رقابت پذیری و کاهش بروکراسی های پیچیده اداری در این عرصه.
5- رفع ممنوعیت صادرات کنسانتره و مکمل دام و طیور به دلیل عدم استفاده از ارز ترجیحی در تولید این محصولات با هدف تقویت تولیدات صادرات محور و حفظ بازارهای هدف صادراتی.